Zajęcia  „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE” (w skrócie: Wdż) rozpoczynają się zgodnie z nową podstawą programową od IV klasy Szkoły Podstawowej  i trwają w każdej klasie przez 1 semestr.

Są  to zajęcia nieobowiązkowe. Rodzice mogą nie zgodzić się na uczestnictwa dziecko w zajęciach – składają wówczas oświadczenie do Dyrektora Szkoły na początku września. Rodzice, którzy zgadzają się na udział dziecka w zajęciach Wdż, proszeni są o zakup ćwiczeń „Wędrując ku dorosłości” wydawnictwo Rubikon www.ksiegarniarubikon.pl dla danej klasy.

   

Na zajęciach nie stawia się ocen,  nie ma sprawdzianów, prac domowych. Sprawdzana jest obecność i punktualność. Na świadectwie na zakończenie klasy  znajduje się adnotacja: „Uczeń/uczennica uczestniczył w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie”. W VI klasie na koniec zajęć odbywa się  konkurs pt. „Dojrzewanie to w dorosłość skakanie”. Dla zainteresowanych zajęciami rodziców odbywa się spotkanie informacyjne we wrześniu w dniu zebrania.

Ilość godzin Wdż to 14 zajęć w semestrze: 5 godz. z całą klasą i po 5 godz. z podziałem na grupy: dziewczęta i chłopcy na zmianę. Informacja ta jest podawana w dzienniku elektronicznym. Następnie znów 4 godz. z całą klasą wspólnie.

Nauczycielem prowadzącym zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”
w klasach IV-VI jest pani Ewa Budzyńska.

PROGRAM ZAJĘĆ
Program zajęć odbywa się na podstawie programu nauczania dla poszczególnych klas  pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon.

http://www.ksiegarniarubikon.pl/dokumenty/1503555005_44256767_4SP_program_ewydanie.pdf

http://www.ksiegarniarubikon.pl/dokumenty/1496656102_18924384_Wedrujac_ku_doroslosci_program_SP_kl_V_VI.pdf