Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50,00 zł, składka płatna do 20 października 2017 roku u wychowawcy lub sekretariacie szkoły.

Warunki ubezpieczenia