„Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem?”

George Eliot

Serdecznie witamy na stronie samorządu

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 41
Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 40

Samorząd naszej szkoły tworzą wszyscy uczniowie poprzez swoich przedstawicieli tzw. trójki klasowe. Na czele Samorządu stoi Rada. Corocznie odbywają się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Do zadań Samorządu należy:

  • prezentowanie interesu społeczności uczniowskiej,
  • współudział w rozwijaniu zainteresowań, organizowanie imprez kulturalnych,
  • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
  • rozstrzyganie sporów koleżeńskich,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły,
  • Samorząd opiniuje dokumenty w sprawach dotyczących realizacji podstawowych obowiązków i praw uczniów.

Jednym z zadań samorządu jest organizacja Dnia Wiosny.
21 marca mimo, że jest to tzw. Dzień Wagarowicza nie uciekamy ze szkoły – organizujemy wesołą imprezkę na sali gimnastycznej.