Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 otrzymała w dniu 11 maja 2018 r. imię Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie. Żołnierze ci będąc jedną z formacji biorących udział w Powstaniu Warszawskim niewątpliwie zasługują na upamiętnienie.

KRYBAR – to Grupa Bojowa, która walczyła na Powiślu (1.08 – 6.09.1944) oraz w śródmieściu pod dowództwem kpt. Cypriana Odorkiewicza. Obszar działalności grupy wyznaczały ulice – Smolna, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie. Głównym celem walk na Powiślu było opanowanie brzegu Wisły i skarpy powiślańskiej, co umożliwiłoby przeprawę przez rzekę wojskom radzieckim i 1 Armii Wojska Polskiego. W pierwszym dniu walki (1.08) żołnierze Krybara odnieśli duży sukces – zdobyli Elektrownię, która zaopatrywała miasto w energię elektryczną. W budynku naszej szkoły mieściły się ważne dla prowadzenia walk placówki – szpital i punkt zaopatrzenia. Generalny atak niemiecki na Powiśle rozpoczął się 3 września – Powiśle padło 6 września, oddziały Krybar wycofały się do Śródmieścia. Żołnierze Krybar po kapitulacji składali broń na placu Narutowicza, a następnie udali się do obozu przejściowego w Ożarowie, skąd zostali wywiezieni do Niemiec – do obozów jeńców wojennych.

Część żołnierzy Krybar to byli uczniowie naszej szkoły. Ci, którzy przeżyli powstanie i pozostali w Warszawie – od roku 1995 spotykają się z uczniami, opowiadając o swych latach szkolnych, konspiracji, walce i codziennym życiu w okresie okupacji i dniach Powstania Warszawskiego. Ich działalność przypadająca na trudny okres naszej historii to przykład postawy obywatelskiej, pożądanej w każdym czasie przez społeczeństwo. Szkoła niewątpliwie dąży do wykształcenia ludzi, którzy będą gotowi poświęcić swe jednostkowe cele dla dobra ogółu. Cechy takie jak honor, odwaga, uczciwość, koleżeństwo, przyzwoitość są na pewno ważne, a byli żołnierze Armii Krajowej są żywym ich świadectwem, stali się wzorem godnym naśladowania. Dlatego warto w czasie spotkań przysłuchiwać się wspomnieniom kombatantów. Jest to swoiste przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń.