Szkoła Podstawowa nr 41 
00-345 Warszawa
ul. Drewniana 8
tel. (22) 827 87 28
mail: szkola@sp41drewniana.edu.pl