RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W WARSZAWIE
w roku szkolnym 2017/2018

Beata Ostałowska – dyrektor
matematyka

Monika Król – Gad – zastępca dyrektora
matematyka

Katarzyna Gerold – Rychlewska – zastępca dyrektora
logopedia

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Adamus Monika j.hiszpański
Andrzejczak Barbara przyroda, biologia
Antosiewicz Beata nauczyciel wspomagający
Badyna Elżbieta terapeuta pedagogiczny
Belczyk Aneta j.polski, historia
Biernat Michał j. angielski
Boryszewski Radosław matematyka
Budukiewicz Sylwia nauczyciel wspomagający
Budzyńska Ewa nauczyciel wspomagający, WDŻ
Chmielewski Piotr informatyka, technika
Chudzik – Zawisza Małgorzata nauczyciel wspomagający
Czekała Ewa nauczyciel wspomagający
s. Drapała Katarzyna religia
Drynkowska Irena w-f
Figurska – Wilk Beata pedagog szkolny
Furmańska Ewa w-f
Garbarek Katarzyna przyroda, geografia
Gebhardt Danuta psycholog
Geneja Agata nauczyciel wspomagający
Głowacka Katarzyna j. angielski
Gozdowska Zofia nauczyciel wspomagający
Grzęda Monika nauczyciel wspomagający
Grzybek Beata edukacja wczesnoszkolna
Anna Haciuk nauczyciel wspomagający
Jagiełłowicz Aleksandra j. polski
Jaworska Barbara edukacja wczesnoszkolna
Jędral Iwona matematyka, informatyka
Kaliś Barbara terapia motoryki małej
Kamola Aleksandra matematyka
Klepacka Joanna nauczyciel wspomagający
Kopczyńska Zofia nauczyciel wspomagający
Kordaś Sylwia  rehabilitant, specjalista SI
Kosińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Kotuła Halina pedagog, terapia Tomatisa
Kowalczyk Anita nauczyciel wspomagający
Kowalska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
Kozłowska Karolina psycholog
Lal Jacek w-f
Laskowska Aneta nauczyciel oddziału przedszkolnego, etyka
Leszek Ewa j.niemiecki
Lichocka Bożena nauczyciel wspomagający, logopedia
Lipiec Magdalena nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa
Ławcewicz – Musialik Beata muzyka
Łosiowski Tomasz informatyka, technika
Machalska Monika nauczyciel wspomagający
Makowska Ewa nauczyciel wspomagający
Michalczyk Dorota fizyka, przyroda
Miklaszewska Lasek Beata nauczyciel wspomagający
Moryc Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Nowak-Giżewska Marta j.angielski
Oleńska Alicja chemia, j. angielski
Ostrowski Jacek w-f
Pacuska Mirosława nauczyciel wspomagający
Ewelina Pietrewicz j. polski, etyka
Płuska Barbara  rehabilitant, specjalista SI
Polischuk Olha j.angielski, j.niemiecki
Pycka Wioletta j. polski, historia
Pyzikiewicz Anna nauczyciel wspomagający
Samoraj Agata nauczyciel wspomagający
Sękowska Izabela edukacja wczesnoszkolna
Sieradzan Katarzyna j.angielski
Skóra Paulina nauczyciel wspomagający
Szymczak Karolina j.polski
Ślusarczyk Sylwia bibliotekarz
Tarłowska Janina nauczyciel wspomagający
Tomczyńska Magdalena logopeda, terapeuta Terapii Tomatisa
Traczyk Munik Aneta edukacja wczesnoszkolna
Yacoub Magdalena historia, wos
Zielińska – Czekała Ewa plastyka, technika
Życińska Mendalka Patrycja nauczyciel wspomagający
Supernak Maria kierownik świetlicy
Kołacz Paulina wychowawca świetlicy
Galecka Emilia wychowawca świetlicy
Matyszewska Beata wychowawca świetlicy
Michalec Karolina wychowawca świetlicy
Milewska Jadwiga wychowawca świetlicy
Monika Pawelczyk wychowawca świetlicy
Spoczyńska Joanna wychowawca świetlicy
Witkowska Łucja wychowawca świetlicy