Uczniowie naszej szkoły są objęci stałą opieką pielęgniarki szkolnej. Gabinet czynny jest w godzinach 730 – 1500.

Wszelkie zabiegi i badania wykonywane są przez pielęgniarkę za pisemnie poświadczoną zgodą rodziców dziecka.