Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w liczbach

Liczba uczniów:
w oddziale przedszkolnym: 19
w szkole podstawowej: 305
w gimnazjum: 125


w klasach I-III Dyplom Wzorowego Ucznia otrzymało 50 uczniów

stypendia naukowe w klasach IV-VI otrzymało 51 uczniów
(średnia co najmniej 5.00 oraz brak ocen dostatecznych)

stypendia naukowe w klasach VII i II-III gim otrzymało 17 uczniów
(średnia powyżej 4.75 oraz brak ocen dostatecznych)


Średnie klas:
klasy IV – 4.63
klasy V – 4.67
klasa VI – 4.90
klasy VII – 3.65
Średnia szkoły podstawowej – 4.40

klasy II G – 3.90
klasy III G – 3.96
Średnia gimnazjum – 3.93


Liczba laureatów i finalistów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i pozaszkolnych: 240

Honorowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem”

Mistrzostwo Dzielnicy Śródmieście w unihokeju (chłopcy)

I miejsce w zawodach Wioślarski Tytan Warszawy (drużynowo)

I miejsce w Dzielnicy Śródmieście w Akcji Rowerowy Maj

7 programów autorskich

8 innowacji pedagogicznych

7 projektów (WIE, EFS, Projekty międzynarodowe)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.